Curacao’s potentieel

Curacao’s potentieel

Het ontplooien van Curacao’s potentieel staat centraal in het regeerprogramma. En terecht. Binnen alle facetten van onze samenleving blijkt elke keer weer hoe belangrijk het is dat we blijven investeren in elkaar, in samenwerking en in onze ontwikkeling. Bij alle...
Nieuwe Tijden

Nieuwe Tijden

‘Er is niets bereikt, er is niets veranderd’.  Uitspraken in die trant kwamen regelmatig voorbij in 2015. Voort komend uit teleurstelling of frustratie omdat veranderingen nou eenmaal langzaam kunnen gaan en we soms twee stappen terug moeten doen om er vervolgens weer...