Caribbean Projects

Caribbean Projects biedt maatwerk aan organisaties en projecten die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Variërend van het schrijven van uw business- of jaarplan tot het opzetten en vertalen van een kennisbehoefte naar een concreet opleidingsprogamma: Caribbean Projects ontwikkelt, realiseert en coacht.

Niet de activiteiten zelf maar de gewenste impact staan daarbij centraal. Oprichter Gofrie van Lieshout heeft ruim 25 jaar ervaring als projectmanager in zowel Nederland als op Curaçao. Kenmerkend is de doelgerichte aanpak. Door beleid en visie te vertalen naar een realististisch uitvoeringsplan en de implementatie samen met alle betrokken partijen aan te sturen.

De context van de werkzaamheden liggen op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling Meer informatie over projecten en opdrachtgevers vindt u onder de link Portfolio.