‘Er is niets bereikt, er is niets veranderd’.  Uitspraken in die trant kwamen regelmatig voorbij in 2015. Voort komend uit teleurstelling of frustratie omdat veranderingen nou eenmaal langzaam kunnen gaan en we soms twee stappen terug moeten doen om er vervolgens weer een vooruit te kunnen zetten. Maar toch was het een jaar vol beweging. De trend dat mensen zelf een grotere verantwoordelijkheid hebben voor eigen welzijn en welvaart zette door. Vermeende rechten wankelen en de vanzelfsprekendheid van ondersteuning verdwijnt.  Alleen voor in uiterste gevallen kan een beroep gedaan worden op collectieve middelen. En dat is wennen.

De reacties daarop zijn soms ronduit schokkend en echte solidariteit is dan ineens ver te te zoeken. Maar gelukkig maakt die boosheid en verontwaardiging steeds vaker plaats voor een nieuw gevoel van saamhorigheid en creativiteit. Mensen slaan de handen ineen en ontdekken dat ze gezamenlijk op eigen kracht tot prachtige dingen in staat zijn. Mensen vinden een manier om voor elkaar te zorgen en ook economisch blijkt veel meer mogelijk te zijn dan gedacht.

Ook in het bedrijfsleven en openbaar bestuur zijn de veranderingen voelbaar. Minder hiërarchie en dus plattere organisaties waarbij iedereen een grotere eigen verantwoordelijkheid heeft voor het eigen functioneren. Het is spannend, zo’n verandering . Zeker als het toch een stap uit de bekende comfort zone betekent. Natuurlijk zullen kaders en begeleiding noodzakelijk blijven, maar de nadruk komt toch steeds meer te liggen op mobiliseren , inspireren en reflectie. Meer samenwerking om niet alleen  output te creëren maar juist aandacht voor de effecten en impact van inspanningen en investeringen.

2016 zal in het teken staan van nieuwe veranderingen en vormen van samenwerking. Caribbean Projects ziet het jaar vol vertrouwen tegemoet en wenst u een inspirerend, liefdevol en succesvol nieuw jaar toe.