Het ontplooien van Curacao’s potentieel staat centraal in het regeerprogramma. En terecht. Binnen alle facetten van onze samenleving blijkt elke keer weer hoe belangrijk het is dat we blijven investeren in elkaar, in samenwerking en in onze ontwikkeling.

Bij alle projecten en processen waarbij Caribbean Projects recent betrokken was en momenteel aan werkt, zijn samenwerking, communicatie en het empoweren van mensen de cruciale succesfactor. Werkgevers, het onderwijs en overheid moeten hier samen in optrekken. Niet door alleen plannen te ontwikkelen maar vooral ook door samen aan de slag te gaan en elkaar de ruimte te geven.

Dat is niet altijd een gemakkelijk proces en bij de ene organisatie ligt het complexer dan de andere. Maar één ding hebben deze opdrachtgevers wel gemeen: zij zijn bereid te investeren mensen en durven aan te pakken! Onder de nieuwe tab Projects is een overzicht van alle activiteiten opgenomen en inmiddels is een concreet productaanbod van Caribbean Projects in ontwikkeling. Het verschijnt in Mei 2018 en is gebaseerd op eigen ervaringen en vragen van opdrachtgevers. De toenemende behoefte aan maatwerk ‘on the job’ in plaats van algemene trainingen en standaard methodes zal hier duidelijk in terug te zien zijn. Wilt u eerder meer informatie? Neem tussentijds gerust contact op voor vragen of een vrijblijvend gesprek!