Per 1 oktober 2015 heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) haar deuren gesloten. Dit nadat in juli 2015 door de Raad van Ministers van Curaçao (RvM) is besloten  dat de activiteiten van KBB  elders verduurzaamd dienen te worden en niet wordt ingestemd met reeds ingediende subsidieverzoeken.

KBB was sinds de oprichting in 2008 onder meer verantwoordelijk voor arbeidsmarktonderzoeken, ontwikkeling van competentiegericht onderwijsmateriaal, voorlichting, promotie van techniek, Leerwerktrajecten voor jongeren en de introductie van EVC (erkennen van eerder verworven competenties). Pragmatische activiteiten die direct aansluiten op vragen vanuit de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. Ook de regio maakte gebruik van de kennis en ervaring van KBB Curaçao. Het eerste en meest bekende product van KBB was de training voor de Leermeester VSBO/SBO Curaçao FEB 2013-FOLDER LEERMEERSTER TRAINING-NL-WEB (1). Honderden vakmensen werden getraind en gecertificeerd. De website van KBB is nog geheel 2016 beschikbaar ter informatie en inspiratie.

Vanaf het eerste uur dat het plan voor een Kenniscentrum op Curacao concreet werd, is Gofrie van Lieshout aangesteld als directeur en heeft de organisatie samen met een team professionals vorm gegeven, zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk. Deze kennis en ervaring gaat met de sluiting van KBB niet verloren en is opnieuw beschikbaar nu zij met ingang van 1 oktober 2015 Caribbean Projects is gestart. Samenwerking en ontwikkeling staan opnieuw centraal, evenals de resultaatgerichte aanpak: Getting things Done !

handtekening email.correct