PROJECTEN Caribbean Projects

Sinds de oprichting van Caribbean Projects in oktober 2015 werd voor verschillende opdrachtgevers en in wisselende samenstelling gewerkt aan onderstaande projecten.

Klik op de + rechts in de balk voor meer informatie over het  betreffende project. Een overzicht in pdf formaat kunt u hier downloaden.

Caribbean Talents ⋅ Juni 2020
Ontwikkeling concept van diensten en producten die betrekking hebben op arbeidsmarktvraagstukken en bijdragen aan de professionalisering van de beroepsbevolking van Curacao.

Lees het verslag op de facebook page

MEO / Mi Negoshi ⋅ Juni 2020
Als bedrijfsadviseur lid van het team dat wordt ingezet om kleine bedrijven te helpen met plannen voor herstelstructuur in het kader van “Corona Relief Fund for MSME’s”.
Masterclass Strategisch Talentmanagement ⋅ September 2019
Op 30 september en 1 oktober 2019 organiseerde Caribbean Projects de tweedaagse Masterclass Strategisch Talentmanagement op Curaçao. Prof. Dr. Lidewey van der Sluis, organisatie-adviseur en hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit in Nederland. Een groot succes met veel deelnemers. U leest er hier meer over

Deelname

HR Managers, Directeuren en bestuurders. Op basis van open inschrijving.

Meer informatie

Meer informatie over de masterclass en de aanmeldingsvoorwaarden vindt u hier. U kunt ook een mail sturen aan info@caribbean-projects.com

Projectmanagement Branche Certificering Hospitality Curaçao Mei 2019 - heden
Sector vereniging Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) start in juni 2019 met praktijkgerichte opleidingen voor de sector. Totaal 300 volwassenen kunnen via een traject binnen zes maanden een branche certificaat behalen dat is erkend door de sector en de kans op werk sterk vergroot. Het betreft opleidingen voor vijf verschillende beroepen om zij-instromers te begeleiden. Na een korte periode van drie tot vier weken training komen deelnemers in dienst als leerling-medewerker bij een leerbedrijf. Daar werken en leren zij 20 weken vier dagen per week onder begeleiding van ervaren vakmensen. Een dag is gereserveerd voor aanvullende lessen en reflectie. Na een positieve beoordeling ontvangen de deelnemers het branchecertificaat.

Het project betreft een publiek private samenwerking tussen het bedrijfsleven, het ministerie van economische ontwikkeling (MEO) en het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW).

Opdrachtgever

CHATA

Structurering Branche Certificering Security Sector Curaçao April – Juli 2019
De vereniging Curaçao Security Association (CSA) werkt samen met het Ministerie van Justitie en de Kamer van Koophandel Curaçao aan een structuur om de sector te ondersteunen om de kwaliteit van haar dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Een onderdeel is het opleiden en certificeren van medewerkers. Caribbean Projects ondersteunt in dit proces door de eisen aan beroepsbeoefenaar om voor certificering in aanmerking te komen, te toetsen aan de visie en behoefte van de bedrijven in de sector. Aansluitend staat een pilotproject gepland om medewerkers van aangesloten bedrijven de kans te bieden hun ervaring om te zetten naar een erkend certificaat.

Partners zijn het Ministerie van Justitie Curaçao en de Kamer van Koophandel.

Opdrachtgever

CSA

Coaching Magazine ⋅ 2016 - heden
Coaching is hèt Nederlandstalig magazine voor managers en leidinggevenden op Curaçao en Aruba dat 5 keer per jaar verschijnt. Sinds augustus 2016 schrijft Gofrie van Lieshout artikelen voor Coaching over managementvraagstukken. Van januari 2018 tot februari 2020 vervulde zij tevens de functie van adjunct hoofdredacteur.

Klik op de afbeelding om het hele artikel te lezen. 

Opdrachtgever

ABCourant

Meer informatie

Website Coaching magazine
Facebook Coaching magazine

Met minimale inspanning maximale impact: 100 Women Who Care Curacao. Coaching Magazine 2020.1

Interview met manager Gilbert Martina. Coaching Magazine 2019.2

Koers durven houden tijdens transities. Interview met minister Begina. Coaching Magazine 2019.1

Ronde tafel gesprek met managers Hospitality Curacao. Coaching Magazine 2019.1

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen – themaeditie 2018

Duurzaamheidskeuzes – themaeditie 2018

Vijftien jaar leiderschap op Curaçao – Coaching 4 2018

Het nieuwe werken: de zelfsturende organisatie als unique selling point – Coaching 3 2016

 

 

 

 

 

 

Reflecite op flexibiliteit – themaeditie 2016

Het personeelshandboek – Coaching 1 2017

Focus op het primaire proces – Coaching 2 2017

Functies veranderen door technologie en robotisering – Coaching 2 2017

 

 

 

 

 

 

Is uw verdien-model nog winstgevend? – Coaching 4 2017

Decentrale selectie bij universiteiten – themaeditie 2018

De meerwaarde van gezondheidsbeleid – themaeditie 2018

Individuele coaching: Persoonlijke effectiviteit Maart 2019 – april 2019
Een op één coachingsessies door Gofrie van Lieshout met medewerker Openbaar Ministerie Caribisch Nederland in het kader van professionele ontwikkeling. Focus op persoonlijke effecitiviteit en reflectie.

Opdrachtgever

Teamwork

Servicedesk Hospital Nobo Otrobanda (HNO) Curaçao Oktober 2018 – Maart 2019
De overgang van alle medewerkers van het bestaande ziekenhuis SEHOS naar het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Centre (CMC), is een van de belangrijkste onderdelen van de totale transitie die wordt geleid door HNO. Voor de ruim 1100 medewerkers betekent het een grote verandering. Niet alleen de omgeving maar ook werkprocessen, de organisatorische infrastructuur en functies veranderen inhoudelijk. Om medewerkers te ondersteunen werd een tijdelijke Servicedesk ingericht. Gedurende zes maanden na de eerste berichtgeving over de herplaatsing in CMC, konden zij hier terecht voor vragen, informatie en trainingen. Gofrie van Lieshout heeft als projecteider samen met een team van Teamwork hier invulling aan gegeven. Binnen dit kader viel ook het persoonlijk coachen en trainen van leidinggevende ter voorbereiding van hun positie in de nieuwe context.

Opdrachtgever

HNO/Teamwork

Structurering werkprocessen Sentro Solari Juni 2018 – november 2018
De Stichting Sentro Solari helpt mensen met een functionele beperking door middel van coaching, begeleiding en bemiddeling naar een passende functie in het bedrijfsleven. Caribbean Projects heeft in opdracht van het bestuur samen met het team het strategisch plan omgezet in een praktische uitvoeringsorganisatie. Concrete resultaten die dankzij deze samenwerking tot stand zijn gekomen zijn onder andere:

  • Procedures en producten voor intake, begeleiding en plaatsing.
  • Infrastructuur voor communicatie
  • Protocol voor samenwerkingsverbanden binnen de zorgketen
  • Aanvraag voor additionele financiering
  • Ontwikkeling concept en uitwerking competentieprofielen

Opdrachtgever

Bestuur Fundashon Sentro Solari

Customer Services middenkader Juli 2019
Vier-daagse training Customer Services in interactieve vorm waarbij tevens door medewerkers een klachtenprotocol werd opgesteld en aangeboden aan het management.

Opdrachtgever

Papagayo Beach Resort via Teamwork BV

Coordinatie hospitality opleidingen April-juli 2019
Ontwikkeling & coördinatie horeca-opleiding keukenassistent met certificering door SVH. Het nieuw te openen Marriott Beach Resort geeft lokale mensen de kans geven zich te scholen en te komen werken in het hotel dat in 20219 haar deuren opende.

Opdrachtgever

Curacao Marriot Beach Resort ism Impacto BV

Training persoonlijke effectiviteit aan social workers op St. Eustatius - Juni 2019
Training persoonlijke effectiviteit aan social workers op St. Eustatius. Juni 2019

Opdrachtgever

RCN via Teamwork BV

Training Customer Services Juni 2018
Eendaagse training binnen de opleiding Register Accountant. Naast de beroepsgerichte aspecten van de opleiding waarbij de focus ligt op analitische en cijfermatige vaardigheden, wordt aandacht besteed aan de communicatie met klanten en klantgerichtheid.

Opdrachtgever

Teamwork / Tilburg University

Training Plannen en Organiseren - Mei 2018
Tweedaagse training voor team professionals van Rijksdienst Caribisch Nederland, Bonaire. Vanuit de praktijksituaties van de deelnemers zijn de eigen leerdoelen behandeld die betrekking hebben op onder andere communicatie, feedback geven en ontvangen, plannen, cultuurverschillen op de werkvloer en het omgaan met werkdruk. De training is afgesloten met handvatten voor een persoonlijk actieplan.

Opdrachtgever

Teamwork

Projectleider Werkend Leren sbo Curaçao ⋅ December 2017 – Augustus 2018
De arbeidsmarkt van Curaçao heeft grote behoefte aan vakmensen. Werkgevers verwachten van pas afgestudeerden dat, naast theoretische vakkennis, vooral ook voldoende aandacht is besteed aan praktijk en vorming tijdens de beroepsopleiding. Jongeren die voor een beroepsopleiding kiezen willen zelf ook graag in de praktijk aan de slag. De leerweg Werkend leren SBO komt hierin tegemoet. In de functie van projectleider heeft Gofrie van Lieshout partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid bijeengebracht om het concept gezamenlijk voor te bereiden. Per augustus 2018 zijn de werkprocessen en communicatiestructuur voor de scholen gereed om het onderwijstype Werkend Leren SBO op Curaçao breed uit te rollen.

Opdrachtgever

Impacto Contracting

Meer informatie

Homepage Werkend Leren
Facebook Werkend Leren sbo Curaçao

Manpowerplanning Curaçao/Inventarisatie arbeidsmarkt ⋅ Januari – Mei 2018
Een prominente doelstelling uit het regeerprogramma 2017 – 2021 waar het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) richting aan geeft, is het realiseren van duurzame economische groei. Om concreet invulling te geven aan de hiervan afgeleide ambitie om betere arbeidskansen voor iedereen te creëren, wordt door een interministeriële werkgroep een manpowerplanning gerealiseerd. Hiervoor wordt in eerste instantie de behoefte van de arbeidsmarkt voor de aankomende jaren 2018 – 2022 geïnventariseerd.

Caribbean Projects inventariseert als externe partner de verwachte werkgelegenheid die nieuwe projecten, waarvan wordt verwacht dat zij grote economische impact voor Curaçao zullen hebben, met zich meebrengen. Tevens wordt een kwalitatieve analyse van de huidige beroepsbevolking binnen de hospitality gemaakt aan de hand van persoonlijke interviews met werkgevers. Deze gegevens vormen de input voor o.a. het reguliere onderwijs om hier tijdig op in te spelen en voor het ontwikkelen en aanbieden van gerichte programma’s voor bij- en nascholing van de beroepsbevolking.

Opdrachtgever

Ministerie Economische Ontwikkeling (MEO) en Curacao Tourist Board (CTB)

Individuele coaching: Persoonlijke effectiviteit en reflectie ⋅ November 2017 – januari 2018
Een op één coachingssessies door Gofrie van Lieshout met beleidsmedewerker in het kader van professionele ontwikkeling.

Opdrachtgever

Teamwork

Training : Persoonlijke effectiviteit ⋅ Oktober – november 2017
Training voor professionals uit zowel bedrijfsleven als publieke sector om de efficiëntie en effectiviteit van werkzaamheden binnen de eigen werkomgeving te vergroten.

Opdrachtgever

Teamwork

Kwaliteitsstructuur Beroepspraktijkvorming (BPV) binnen vakopleidingen ⋅ September – November 2017
De kwaliteit van de praktijk is een bepalende succesfactor voor beroepsonderwijs. Feffik heeft schoolbreed een kwaliteitsslag in gang gezet en wil in dit kader ook de samenwerking met het bedrijfsleven en de inhoudelijke afstemming van haar onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Om hier invulling aan te geven heeft Gofrie van Lieshout van Caribbean Projects alle werkprocessen, die invloed hebben op de kwaliteit van de BPV, samen met het team doorgelicht. De centrale vraag was hierbij steeds: ‘Wat gaat goed, wat kan beter’? De resultaten hiervan zijn als aanbeveling verwerkt in een concreet verbeterplan dat is gepresenteerd aan het management van FEFFIK. In 2018 zal gestart worden met de implementatie.

Opdrachtgever

Feffik

 

Training : Basis Projectmatig werken voor professionals binnen het Korps Politie Curaçao ⋅ Augustus – oktober 2017
Binnen het Korps Politie Curaçao wordt steeds vaker gekozen voor een projectmatige aanpak als werkvorm. Werken bij de politie betekent onder steeds wisselende omstandigheden de beste methode kiezen om naar tevredenheid te kunnen presteren. Dat is een behoorlijke uitdaging want binnen het korps is geen dag hetzelfde. Projectmatig werken geeft inzicht in de relatie tussen werkwijze en resultaat en maakt het mogelijk sneller te schakelen in situaties die daar om vragen. In opdracht van Teamwork heeft Caribbean Projects de leerdoelen die in samenspraak tussen het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid (ORV) en het Korps Politie Curaçao zijn opgesteld, uitgewerkt in een reader. De trainingen zijn uitgevoerd door Gofrie van Lieshout.

Opdrachtgever

Teamwork

Workshops ‘Centrale Registratie Leerwerktrajecten’ ⋅ September 2017
Tijdens de Jubileum Conferentie ‘Jeugdzorg op Maat’ van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg gaf Gofrie van Lieshout van Caribbean Projects workshops over het belang en de noodzaak van eenduidige registratie bij leerwerktrajecten. Met aanwezige deelnemers, werkzaam in de jeugdzorg werden ervaringen uitgewisseld over de communicatie en samenwerking rondom leerwerktrajecten.

Opdrachtgever

Federatie Antilliaanse Jeugdzorg

 

Plan van aanpak heroprichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) ⋅ Juni – juli 2017
In het regeerakkoord 2017-2021 gaat speciale aandacht uit naar onderwijs, vorming en armoedebestrijding. Op de voorkant van het akkoord wordt dan ook een citaat van Nelson Mandela aangehaald: “Educatie is het machtigste wapen om de wereld te veranderen”. Eén van de doelstellingen uit dit regeerakoord betreft het verbeteren van de aansluiting en afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en in dit kader is de heroprichting van KBB Curaçao opgenomen.
In overleg met de Minister van Onderwijs Wetenschap Sport en Cultuur (OWCS), mw. Alcalá Wallé, heeft het bestuur van de stichting hiervoor een gedetailleerd plan van aanpak aangeboden. Uitgewerkt door voormalig directeur van KBB, Gofrie van Lieshout. De verschillende invalshoeken en belangen zijn verwerkt in dit document, evenals kritische verbeterpunten aan de hand van reflectie van het voormalige team.

Schoolontwikkelingsplan Radulphus College November ⋅ December 2016
In het Schoolontwikkelingsplan van het Radulphus College zijn vanuit de huidige situatie de doelstellingen voor de komende vijf schooljaren geformuleerd, aangevuld met een schoolwerkplan om hieraan invulling te kunnen geven.

Het schoolontwikkelingsplan is geen statisch document maar wordt jaarlijks gescreend op actualiteit en realiteit. Het is een leidraad voor medewerkers, directie en bestuur en moet liefst bruikbaar, praktisch en nuttig zijn. Met dit document wordt dan ook niet alleen aan een wettelijke verplichting voldaan, maar tevens een handvat geboden aan alle medewerkers.

Businessplan Curacao Beach Authority (CBA) ⋅ April 2016
Een bezoek aan een van de prachtige stranden van Curaçao is voor elke gast een vast onderdeel van zijn verblijf. Maar ook de bewoners zelf genieten graag in hun vrije tijd van de prachtige natuurlijke stranden. Op verzoek van CBA is door Caribbean Projects het idee uitgewerkt in een businessplan om op een geheel vernieuwende wijze deze unieke lokaties op professionele en verantwoorde wijze te gaan onderhouden. Integraliteit, kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij de uitgangspunten.

Projectleider “Werk & Ondernemerschap”. Implementatie Jongerenactieprogramma Curaçao ⋅ Oktober 2015 – Maart 2017
Een integrale aanpak van het jeugdbeleid, aangestuurd door het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling dat is opgericht door het Ministerie van Algemene Zaken. Het Actieprogramma schetste het kader en de prioritieten om tot een positieve jeugdontwikkeling te komen en te voorkomen dat jongeren uitvallen en/of in risicosituaties terecht komen. Uitgangspunten zijn onderzoek en participatie. Inhoudelijke thema’s : Onderwijs & Opvang, Gezondheid & Welzijn, Werk & Ondernemershcap, Wonen en Leefomgeving en Veiligheid. Gofrie van Lieshout was gedurende de hele operationele periode projectleider van het team ‘Werk & Ondernemerschap’ dat veel heeft gedaan aan onderzoek, voorlichting en het stimuleren van participatie.

Opdrachtgever

Ministerie Algemene Zaken Curaçao

Meer informatie

www.desaroyodihubentut.cw