Caribbean Talents

De vraag naar kennis en ondersteuning die betrekking hebben op arbeidsmarktvraagstukken, training, certificering, onderzoek en talentmanagement neemt toe. Daarom zijn activiteiten over deze onderwerpen ondergebracht onder ‘Caribbean Talents’.

Caribbean Talents richt zich op organisaties die (toekomstige) medewerkers de ruimte willen geven hun talent te ontwikkelen. Investeren in de groei van mensen is de kern bij elke verandering in organisaties en het bedrijfsleven is dan ook altijd op zoek naar jong of juist ervaren talent.

Het maximaal ontplooien van Curaçao’s potentieel staat niet voor niets centraal in het regeerprogramma.

Investeren in mensen kan op veel verschillende manieren en het is van belang dat u kijkt welke aanpak het beste past bij uw team en doelstellingen. Caribbean Talents zet haar expertise en jarenlange lokale ervaring met de thema’s graag in om u op dit gebied te ondersteunen door concrete activiteiten te realiseren die tot direct resultaat leiden.

Waarvoor kunt u zoal een beroep doen op Caribbean Talents?

  • Trainingen. Caribbean Talents organiseert trainingen en certificeringen die tot doel hebben anderen te stimuleren zich te ontwikkelen zoals Leermeestertrainingen en Hospitalitycoach.
  • Het uitvoeren van een Quickscan ten behoeve van manpowerplanning. Inzichtelijk maken wat de behoefte is aan kennis en competenties in uw bedrijf of sector. Zowel kwalitatief als kwantitatief zodat u gericht follow up kunt geven.
  • Advies over aanpassingen in het opleidingsaanbod en samenwerking onderwijsveld-bedrijfsleven om betere aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt te kunnen realiseren.
  • Het organiseren van kennisbijeenkomsten over vraagstukken omtrent arbeidsmarktbeleid en HRM.
  • Inzetten van Caribbean Talents als Kennisinterface. Het formuleren van trainingsprogramma’s op maat voor uw organisatie en koppelen aan de best passende aanbieders. Al dan niet in combinatie met het projectmanagement. Ook mogelijk voor branchecertificering.
  • Strategisch Talentmanagement. Masterclass voor strategische HR partners waarbij het vergroten van het rendement van uw medewerkers centraal staat.

Caribbean Talents is sinds 1 juni 2020 een onderdeel van Caribbean Projects BV en werkt samen met professionele en erkende partners zodat u er altijd op kunt rekenen de juiste expertise in huis te halen.

Download hier de flyer van Caribbean Talents.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over eerder uitgevoerde projecten, referenties en mogelijkheden voor uw organisatie.

Contact: Gofrie van Lieshout, +599 5150888 of talent@caribbean-projects.com